Basisschool Meander ontvangt Predicaat ‘excellent’ van onderwijsinspectie

Selecteer de tekst voor spraak (Nederlands).

Op 15 juni heeft basisschool Meander uit Brunssum de Waardering ’Excellent’ gekregen van de onderwijsinspectie. Een geweldige prestatie van de Brunssumse basisschool van onderwijsstichting MOVARE. Vandaag, maandag 19 juni, is het predicaat uitgereikt.

Juryrapport van BS Meander vanuit de jury Excellente scholen

Het predicaat Excellente School is voor scholen met bijzondere kwaliteit die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Het predicaat is hiermee een erkenning voor buitengewone kwaliteit van de school, slechts een handjevol scholen mag dit jaarlijks ontvangen. Daarom is directeur Martijn Somberg van Meander en zijn team met recht supertrots hierop. “Wij zijn als team ontzettend blij met dit fantastische resultaat, dat behaald is door samen hard te werken en te weten dat alle inspanningen een goed resultaat als gevolg hebben.” Basisschool Meander heeft de afgelopen jaren een krachtige schoolontwikkeling doorgemaakt en is gegroeid naar een school met een regiofunctie. Somberg geeft aan dat Meander goed zichtbaar is geworden binnen Brunssum en zelfs in omliggende gemeenten. “Ouders kiezen bewust voor het onderwijsconcept, waarin naast de reguliere groepen de start- en schakelklassen hun meerwaarde iedere dag weer bewijzen. Het lukt ons goed om in te spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen én onderwijskwaliteit van hoog niveau te realiseren!”

Investeren in ontwikkeling en in de omgeving 
Het is de eerste school van onderwijsstichting MOVARE die het predicaat Excellent in ontvangst mag nemen. Bestuursvoorzitter Kiki Huijnen van onderwijsstichting MOVARE spreekt haar waardering uit voor deze prestatie van de Brunssumse basisschool. “Het predicaat laat zien dat de school de laatste jaren een succesvolle nieuwe weg heeft bewandeld, het is een bekroning op hun harde werk. Wij blijven als MOVARE op zoek naar mogelijkheden om het welbevinden en het leren van de kinderen te bevorderen. Wij investeren in de eigen (school)ontwikkeling, de relatie met ouders en de omgeving van de kinderen waarbij we de onderwijskwaliteit en kansengelijkheid vergroten. In deze school kunnen we met recht zeggen: de kinderen zijn veilig, leren genoeg en krijgen goed les!”

Over onderwijsstichting MOVARE
Onderwijsstichting MOVARE bestuurt en verbindt 46 scholen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 42 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal zo’n 11.471 leerlingen. Wij zijn altijd in beweging met een zichtbare focus op onderwijsontwikkeling en innovatie.