Mentorgroep 1

Selecteer de tekst voor spraak (Nederlands).
Judith Kerckhoffs
leerkracht
Kelley Beckers
onderwijsassistent

Elke ochtend starten de leerlingen (4-7 jaar) in de mentorgroep en vervolgens worden de leerlingen op niveau (dat passend én uitdagend is) ingedeeld in een schakelgroep. Dit gebeurt voor de vakken rekenen / wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen en taal/spelling. Op deze wijze kunnen wij in zo klein mogelijke groepjes aandacht hebben voor alle kinderen en proberen wij zoveel mogelijk op eenzelfde niveau te werken. In de middaguren is er ruimte voor WO vakken (wereldoriëntatie), praktijklessen, sport en handvaardigheid.