Stichting Leergeld

Selecteer de tekst voor spraak (Nederlands).

Binnen de gemeentes van Parkstad (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld, Onderbanken en Nuth) hebben Stichting Leergeld Parkstad, Jeugd Fonds Sport Limburg, Jeugd Fonds Cultuur Limburg, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job één doel:

Zorgen dat zo veel mogelijk kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, die in gezinnen opgroeien met minimale financiële middelen, mee kunnen doen!

Kinderen hebben ambities die ze niet alleen binnen de muren van het schoolgebouw kunnen ontwikkelen. Meedoen maakt dat kinderen trots ervaren, vrienden maken en de Nederlandse taal leren spreken.

Wat wordt er zoal vergoed?

  1. Cultuur Activiteiten zoals muziekles en dansen;
  2. Sport activiteiten bij een sportvereniging, en de benodigde  attributen voor deze sport, zwemmen etc.;3. Welzijn activiteiten zoals scouting, kindervakantiewerk;
  3. Onderwijs activiteiten zoals ouderbijdrage, schoolkamp, schoolreisjes etc.
  4. Verjaardagspakketten met cadeaus, ballonnen, traktaties op school

 (leeftijd van 4 t/m 12).

Wie mag de aanvraag indienen?
Een aanvraag kan ingediend worden door degene die financieel verantwoordelijk is voor het kind. Dit kan zijn de ouder(s)/verzorger(s) of de hulpverlener van een kind. De hulpverlener dient dan wel gemachtigd te zijn. Een machtigingsformulier is dan noodzakelijk en dient met de aanvraag meegestuurd te worden.

Wie kan u helpen met het invullen van de aanvraag?
U kunt bij een aantal instanties in uw gemeente hulp krijgen voor het doen van een aanvraag: Vluchtelingenwerk, cliëntenraad, Alcander, Welsun, Impuls, CMWW, Meander Groep maatschappelijke dienstverlening.

Wat hebben wij van u nodig om uw aanvraag af te handelen?

U kunt uw aanvraag pas indienen als u de volgende documenten gereed heeft:

  1. Een kopie van uw recente inkomen uit arbeid, uitkering of een overzicht van de bewindvoerder.2. Eventueel bewijs van alimentatie, die u ontvangt voor uw kind(eren).
    3. Een duidelijke omschrijving van de activiteiten die u voor welk kind wil aanvragen.
  2. Inzage in ID of zorgpas van betreffende kind(eren).

Hoe dien ik een aanvraag in?

https://www.leergeld.nl/parkstad/doe-een-aanvraag/

Huisbezoek
Als u nog geen cliënt bent bij Stichting Leergeld Parkstad, krijgt u,  nadat u een aanvraag hebt gedaan, een huisbezoek van een van onze intermediairs. Hij legt u dan de vergoedingsregeling uit enz. Indien u geen Nederlands of Engels spreekt, vraag dan bij Vluchtelingenwerk voor tolk.

Let op!
Leergeld Parkstad vergoedt alleen rekeningen voor toegekende activiteiten én als deze rekeningen door u nog niet zijn betaald. Onze vergoedingen gaan steeds rechtstreeks naar de organisatie waar de activiteit voor wordt aangevraagd (b.v. scholen, verenigingen). U ontvangt de vergoeding niet zelf.

U krijgt thuis een cheque (brief) waarin staat wat er vergoed wordt, het bedrag, en bij welke winkel, vereniging, school u deze cheque (brief) dient in te leveren. Lever de cheque (brief) z.s.m. in, in het belang van uw kind zodat wij dit kunnen betalen.

Folder Stichting Leergeld

Voor meer informatie: www.leergeld.nl/parkstad/.