Algemeen

Selecteer de tekst voor spraak (Nederlands).

Als school voor Speciaal Basisonderwijs leiden wij onze leerlingen op, net als het regulier Primair Onderwijs, in de richting van de kerndoelen primair onderwijs.

Daarbij werken wij met oog voor de individuele leerling: het ontwikkelingsperspectief dat voor elke leerling wordt opgesteld is leidend in het bepalen van het onderwijsaanbod. Wij motiveren, stimuleren en begeleiden de leerlingen en scheppen voorwaarden om het beste in leerlingen naar boven te halen.

We willen dat onze leerlingen optimaal tot hun recht komen binnen de maatschappij.
Samenwerken en activerende werkvormen zijn dan ook belangrijke pijlers van ons onderwijs.