boemerang-header-nieuw1024x220

Medezeggenschapsraad

Selecteer de tekst voor spraak (Nederlands).

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk inspraakorgaan binnen sbo De Boemerang. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school.

Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

De MR van sbo De Boemerang bestaat uit:

Antoinette Willems
logopediste
Michelle Martens
orthopedagoog
Bianca van Criekingen
moeder van Fleur
Marieke Peeters
moeder van Sven

De vergaderingen vinden plaats op school en worden verdeeld in twee delen.
Eerst een algemeen deel waaraan zowel de directie deelneemt als de MR van bs Meander als de MR van sbo De Boemerang en vervolgens een schoolspecifiek deel, dat per MR apart plaats vindt, zonder directie.

Er wordt 6 à 7 keer per schooljaar vergaderd op woensdag van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Vergaderdata 2022-2023:

– Maandag 3 oktober 2022 (locatie Meander)
– Dinsdag 29 november 2022 (locatie Boemerang)
– Woensdag 1 februari 2023 (locatie Meander)
– Donderdag 30 maart 2023 (locatie Boemerang)
– Dinsdag 30 mei 2023 (locatie Meander)
– Woensdag 5 juli 2023 (locatie Boemerang)

Contact: mr.rksbodeboemerang@movare.nl