Medezeggenschapsraad

Selecteer de tekst voor spraak (Nederlands).

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk inspraakorgaan binnen sbo De Boemerang. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school.

Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

De MR van sbo De Boemerang bestaat uit:

Michelle Martens
orthopedagoog
Marieke Peeters
moeder van Sven

De vergaderingen vinden plaats op school en worden verdeeld in twee delen.
Eerst een algemeen deel waaraan zowel de directie deelneemt als de MR van bs Meander als de MR van sbo De Boemerang en vervolgens een schoolspecifiek deel, dat per MR apart plaats vindt, zonder directie.

De vergaderingen starten telkens om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur.

Vergaderdata 2023-2024:

– Donderdag 7 december (locatie Boemerang)
– Donderdag 1 februari 2024 (locatie Meander)
– Woensdag 27 maart 2024 (locatie Boemerang)
– Maandag 13 mei 2024 (locatie Meander)
– Dinsdag 18 juni 2024 (locatie Boemerang)

Contact: mr.rksbodeboemerang@movare.nl