boemerang header

Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders binnen onze school wordt zeer serieus genomen. We hebben op school dus ook een medezeggenschapsraad. Deze medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal teamleden en een aantal ouders die gekozen zijn middels verkiezingen onder alle ouders. De directeur kan in zijn hoedanigheid als adviseur aanwezig zijn bij de MR-bijeenkomsten.

De nadruk van de MR zal vooral liggen op het medezeggen, meepraten en meedenken aangaande voorstellen en besluiten van het schoolbestuur en/of de directie van de school. Afhankelijk van het te nemen besluit, heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:
MR voorzitter – Mw. Angela Wetzels(PMR)
MR secretaris – Mw. Brigitte Huppertz(PMR)
MR ouder – Dhr. Renè Rutter
MR ouder – Dhr. Marco Kronieger