boemerang-header-nieuw1024x220

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk inspraakorgaan binnen sbo De Boemerang. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school.

Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

De MR van sbo De Boemerang bestaat uit:

Angela Wetzels
voorzitter
Antoinette Willems
notulist
Bianca van Criekingen
moeder van Fleur
Marieke Peeters
moeder van Sven

De vergaderingen vinden plaats op school en worden verdeeld in twee delen.
Eerst een algemeen deel waaraan zowel de directie deelneemt als de MR van bs Meander als de MR van sbo De Boemerang en vervolgens een schoolspecifiek deel, dat per MR apart plaats vindt, zonder directie.

Er wordt 6 à 7 keer per schooljaar vergaderd op woensdag van 19.30 uur tot 21.00 uur. De vergaderdata voor schooljaar 2021/2022 zijn:
* 6 oktober 2021
* 24 november 2021
* 2 februari 2022
* 30 maart 2022
* 18 mei 2022
* 29 juni 2022

Contact: mr.rksbodeboemerang@movare.nl