Leera Vondenhoff geïnstalleerd als kindergemeenteraadslid

Selecteer de tekst voor spraak (Nederlands).

Brunssum heeft een eigen kinderraad en kinderburgemeester! Op dinsdag 14 november werden de raad en de burgemeester geïnstalleerd. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal in het gemeentehuis van Brunssum. Onze school wordt vertegenwoordigd door Leera Vondenhoff.

De kinderraad is gekozen uit verkiezingen die afgelopen september in de groepen 7 van alle Brunssumse basisscholen plaatsvonden. Uiteindelijk werden 10 raadsleden gekozen. En deze leden kozen vervolgens een kinderburgemeester.

De namen van de raadsleden zijn Aaron Quaedvlieg, Keziah-Lynn Ninkuru, Lynn Slagter, Jacey van de Molen, Leera Vondenhoff, Djayden Robeerts, Jorden Wijnouts, Youri van Kan en Donny Blom. De kinderburgemeester is Davinya Bergmann.

Meedenken en meepraten
Via de kindergemeenteraad kunnen alle kinderen in de gemeente meedenken en meepraten over alle zaken die voor kinderen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de aanleg van een speeltuin. Door kinderen vanaf het begin mee te laten denken over het ontwerp en de inrichting van een speeltuin, komt er een betere speeltuin tot stand.

En dat niet alleen: omdat de kinderen bij dit proces betrokken zijn geweest, begrijpen ze de afwegingen die gemaakt moeten worden, leren zij hoe zij een stem kunnen laten horen en hoe beslissingen worden genomen. Zo ervaren zij hoe de democratie werkt en hoe je via de democratie een positieve bijdrage levert aan je omgeving.

De huidige kinderraad blijft aan tot het einde van het schooljaar, in juni 2024. In september 2024 vinden nieuwe verkiezingen plaats voor een nieuwe kindergemeenteraad voor het schooljaar 2024-2025.

Foto: De nieuwe kindergemeenteraad van Brunssum. Van links naar rechts, op de voorste rij: Lynn Slagter en Jacey van de Molen. Middelste rij: Donny Blom, Jorden Wijnouts, Leera Vondenhoff en Djayden Robeerts. Achterste rij: Youri van Kan, Aaron Quaedvlieg, Keziah-Lynn Ninkuru en Davinya Bergmann. Foto: Pascal Moors