Home
Nieuws
School
Ouders
Leerlingen
Lessen en activiteiten
Opleiden in school
Adressen en links
Contact

PADMedio September 2008 zijn we op de Boemerang gestart met een nieuw aanbod dat in alle klassen op onze school gebruikt gaat worden. De naam van het programma is PAD.
PAD is een afkorting en staat voor: Programma Alternatieve Denkstrategieën, of zoals we tegen kinderen wel zeggen: Proberen Anders te Denken.

Uw kind ontwikkelt zich tijdens de basisschoolleeftijd op veel gebieden. De taalontwikkeling komt op gang, de motorische ontwikkeling, bijvoorbeeld bij het schrijven. wordt steeds beter en het denken ontwikkelt zich. Als uw zoon of dochter op school is, heeft hij of zij veel andere kinderen om zich heen. Contacten met anderen roepen allerlei gedachten en gevoelens op.
Het leren omgaan met die gevoelens en met anderen én jezelf, noemen we ook wel sociaal-emotionele ontwikkeling.
De lessen in het PAD leerplan zijn bedoeld om de sociaal emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter te bevorderen.
Op onze school vinden we de sociaal emotionele ontwikkeling erg belangrijk. Met PAD willen we door een systematische aanpak de kinderen leren om problemen met zichzelf of anderen zo goed mogelijk zélf te laten oplossen. Onderzoek in binnen en buitenland laat zien dat de PADlessen ook echt werken. Voor de klas waarin uw zoon of dochter zit, staan de PAD lessen een aantal keer per week op het rooster. Soms krijgen zij voor de PAD les een opdrachtje mee naar huis. U kunt dan samen met uw kind oefenen wat hij of zij in de klas geleerd heeft.

PAD draait om vier hoofdthema's:
Zelfbeeld
In dit onderdeel van het PAD leerplan gaat het over de manier waarop je over jezelf en anderen nadenkt. we praten met elkaar over complimentjes geven en ontvangen en kiezen elke dag een 'Pad kind van de dag'. Dit kind heeft die dag een speciale positie in de groep en krijgt extra veel aandacht.

Zelfcontrole
In de Pad-lessen leren de kinderen hoe je rustig kunt worden als je ergens boos, verdrietig of bang over bent. Zo leert uw kind eerst na te denken over wat je moet doen voordat je reageert. en anderen misschien pijn doet of lastig valt. We werken daarbij met verschillende hulpmiddelen, zoals de Schildpadmethode voor de kleintjes en de Stoplichtmethode voor de wat oudere kinderen.

Gevoelens
In het PAD leerplan is het praten over gevoelens een belangrijk onderdeel. We leren de kinderen gevoelens te herkennen, te benoemen en te bespreken. Ze leren de woorden voor verschillende emoties en we praten in de klas over hoe zij en anderen zich in verschillende situaties kunnen voelen. Verder gaan de lessen in op hoe gevoelens invloed hebben op je gedrag. op die manier hopen we de kinderen te leren om over hun gevoelens te praten, in plaats van zomaar ergens op te reageren.

Probleemoplossen
Uiteindelijk leert uw kind in de PAD lessen hoe hij of zij zelf of samen met anderen problemen kan oplossen. Het gaat er om dat de kinderen leren om bij de oplossing van probleem goed na te denken over de gevolgen die een oplossing kan hebben. Is de oplossing die je kiest alleen voor jou voordelig of heb je ook aan de ander gedacht?

U begrijpt dat we hier niet alles over PAD kunnen vertellen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard terecht bij de meester of juf van uw kind.