Home
Nieuws
School
Ouders
Leerlingen
Lessen en activiteiten
Opleiden in school
Adressen en links
Contact

OuderverenigingDe school heeft een zeer actieve oudervereniging, die regelmatig activiteiten organiseert waarbij zij de school assisteren bij de belangrijke gebeurtenissen in het schooljaar.
Denk hierbij aan de kerstviering, de paasviering, de kampweek en de ondersteuning bij excursies.

Hiervoor is zij financieel voor het grootste deel afhankelijk van de ouderbijdrage. De jaarlijkse kienmiddag zorgt dan voor een extraatje in de kas.
De oudervereniging kiest uit haar midden een bestuur(algemeen bestuur). Het streven is om een ouder per groep vertegenwoordigd te hebben. Daarnaast wordt er uit het algemeen bestuur een dagelijks bestuur geformeerd, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het algemeen bestuur vergadert eens per vier weken, in aanwezigheid van een tweetal teamleden.
Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit:
* Dhr. Schiffelers (voorzitter)
* Dhr. Toenbreker (penningmeester)
* Mevr. Bevk (secretaris)